Cookie beleid vv WNC

De website van vv WNC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Club van Honderd

Club van Honderd

CLub100.jpg

“Club van Honderd v.v.WNC”, wie zijn wij en wat doen we ?

De “Club van Honderd v.v.WNC” is een initiatief van een aantal personen met het doel gelden te genereren welke worden gebruikt ten behoeve van de voetbalvereniging WNC.

De contributie bedraagt € 50,– per jaar.

De contributie voor het 2e en volgende lid, wat op hetzelfde adres woont, bedraagt € 25,– per jaar. Van de jaarlijkse contributie wordt minimaal € 40,– (€ 15,–) besteed aan de vereniging.

Het resterende bedrag wordt gebruikt ter bekostiging van bijeenkomsten en andere zaken.

De bijdragen worden gebruikt voor de volgende doelstellingen:

– ter verfraaiing/verbetering van de accommodatie.

– ter versterking/verbetering van de jeugdafdeling.

– ter verlichting van de werkzaamheden van de vrijwilligers.

(Meer informatie kan worden gevonden bij huishoudelijk reglement “Club van Honderd v.v.WNC”.

 

Waarom “Club van Honderd v.v.WNC”, en geen “Club van Vijftig v.v.WNC” ?

Toen de club van honderd, op 1 juli 1997, door een aantal enthousiaste WNC’ers werd opgericht bedroeg de contributie honderd gulden per jaar. Vandaar de naam club van honderd.

Met het verdwijnen van de gulden en de komst van de euro in 2000 is de contributie van ƒ 100,– omgezet in een jaarbedrag van € 50,–. De keuze lijkt logisch om de naam dan ook te wijzigen in club van vijftig. Het bestuur van de club van honderd heeft hier toen niet voor gekozen, en is de uitdaging aangegaan om er naar te streven dat het aantal leden van de club van honderd minimaal 100 bedraagt en dit ook op minimaal 100 leden te houden. In de loop van 2009 is deze mijlpaal bereikt en is tijdens een speciale activiteitenavond op 20 november 2009 het honderdste lid bekend gemaakt. Het aantal leden bedraagt in 2017 helaas minder van 100.

 

Adresgegevens “Club van Honderd v.v.WNC”

Club van Honderd v.v.WNC

p/a Notarisappel 13

4191 DX Geldermalsen

E-mail: [email protected]

Website: vvwnc.nl (SPONSOREN) (Club van Honderd)

Bankrelatie: Rabobank West Betuwe IBAN: NL 43 RABO 0324 1384 58

 

Bestuursleden “Club van Honderd v.v.WNC”

Voorzitter en penningmeester

Hans Rooth : (06 - 20550484) 

Secretaris

Ledenwerving en algemene zaken

Wim Zwamborn : (06 – 20371090)

 

Huishoudelijk reglement “Club van Honderd v.v.WNC”

Tijdens de op 18 februari 2008 gehouden bestuursvergadering van de “Club van Honderd v.v.WNC” te Waardenburg is onderstaand huishoudelijk reglement vastgesteld:

 1. De “club van honderd v.v.WNC” is geen vereniging met rechtspersoonlijkheid.
 2. De “club van honderd v.v.WNC” is een initiatief van een aantal personen met het doel gelden te genereren welke worden gebruikt ten behoeve van de voetbalvereniging WNC.
 3. Het streven van de club van honderd is om minimaal 100 betalende leden te hebben en te houden.
 4. Het lidmaatschapstijdvak loopt van 1 januari t/m 31 december.
 5. Het lidmaatschap staat open voor zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen (bedrijven).
 6. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 01 december.
 7. De opzegging dient te geschieden bij één van de bestuursleden van de club van honderd.
 8. De contributie bedraagt € 50,– per jaar.
 9. Contributie voor het 2e en volgende lid, wat op hetzelfde adres woont, bedraagt € 25,– per jaar.
 10. Indien er via een niet-natuurlijk persoon meerdere personen lid zijn, dan bedraagt in tegenstelling tot het onder punt 9 genoemde, de contributie voor elk lid € 50,–.
 11. De contributie dient te worden betaald binnen 4 weken na ontvangst van de uitnodiging tot betaling.
 12. Van de jaarlijkse contributie wordt minimaal € 40,– (€ 15,–) besteed aan de vereniging.
 13. Het resterende bedrag zal worden gebruikt ter bekostiging van bijeenkomsten en andere zaken.
 14. De bijdragen zullen worden gebruikt voor de volgende doelstellingen: – ter verfraaiing/verbetering van de accommodatie. – ter versterking/verbetering van de jeugdafdeling. – ter verlichting van de werkzaamheden van de vrijwilligers.
 15. De besteding van de gelden zal in overleg met hoofdbestuur van WNC plaatsvinden.
 16. Het hoofdbestuur van WNC heeft hierin enkel een adviserende rol.
 17. De leden van de club van honderd bepalen hoe en waaraan de besteding van de gelden plaats vindt.
 18. In het najaar van elk jaar zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarin minimaal de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen: – financiële verslaglegging afgelopen jaar – overzicht bestedingen afgelopen jaar – stand van zaken aantal leden – bestedingsdoelen huidige jaar.
 19. De bijeenkomst zal met een gezamenlijke activiteit en onder het genot van een hapje en een drankje worden afgesloten.
 20. Partners van leden zijn op bovengenoemde bijeenkomst welkom, dit tegen een door het bestuur vast te stellen redelijke vergoeding.
 21. Elk lid heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal van WNC.
 22. De namen van de leden worden vermeld op de website van WNC.
 23. De namen van de leden worden vermeld op het ledenbord in de kantine.

 

Lid worden van de “Club van Honderd v.v.WNC” ?

Wilt u lid worden van de club van honderd dan kan dit gedurende het gehele kalenderjaar.

Wordt u in het laatste kwartaal van een bepaald jaar lid, dan gaat het lidmaatschap wel meteen in, maar betaalt u pas contributie met ingang van het eerstvolgende jaar.

Voor uw aanmelding als nieuw lid kunt u bij de vrijwilligers achter de bar in de kantine een aanmeldingsformulier vragen, of u kunt onderstaand formulier gebruiken en dit daarna inleveren bij één van de bestuursleden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!